12-15.09.2017

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia DROMA

08.08.2017

W tym roku mija 25 lat od powstania Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA. W czasie nadchodzących targów DREMA przewidziano uroczyste obchody jubileuszu, które w założeniach pozwolą podsumować dotychczasową działalność Stowarzyszenia oraz określić nowe kierunki rozwoju.

Koncepcja powołania Stowarzyszenia DROMA zrodziła się w 1991 r. z inicjatywy Andrzeja Półrolniczaka - ówczesnego dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Jaroma w Jarocinie i była skierowana do wszystkich polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. W większości były to przedsiębiorstwa państwowe, wymagające przeprowadzenia kompleksowych programów restrukturyzacyjnych. W końcu 1990 r. nastąpiło całkowite wstrzymanie kontaktów handlowych na rynkach wschodnich., na których polscy producenci lokowali do 40 % swojej produkcji. Utrata tradycyjnych rynków zbytu, kryzys na rynku, oraz rosnący import maszyn używanych z krajów Europy Zachodniej, spowodowały, że w 1991 r. kondycja ekonomiczna polskich producentów obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna była bardzo złożona. Sytuacja rynkowa wymagała głębokich  i kompleksowych zmian, w tym przede wszystkim przeorientowania strategii marketingowej, by polscy produ­cenci mogli z powodzeniem konkurować na rynkach zachodnich. Aby przetr­wać ten trudny okres, konieczne było więc podjęcie wspólnych działań marketingowych i promocyjnych. W dniu 2 stycznia 1992 r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia DROMA, grupującego polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna.  Jednym z głównych celów Stowarzyszenia było podjęcie wspólnych działań na rzecz do­stosowania polskich obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna do wymagań rynku europejskiego. Cel ten realizowano poprzez wspólną promocję, szkolenia, wspomaganie firm w realizacji programów restrukturyzacyjnych. Pierwsza wspólna kompleksowa prezentacja oferty członków Stowarzyszenia DROMA miała miejsce podczas targów DREMA w 1992 r. Jednym z ważnych działań w tym okresie była pomoc polskim producentom w uzyskaniu znaków bezpieczeństwa - początkowo GS, a następnie CE, które umożliwiły polskim producentom wejście na rynki Europy Zachodniej.

W chwili obecnej Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA grupuje osoby fizyczne związane z branżą obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna oraz większość polskich producentów maszyn i narzędzi do obróbki drewna. Aktualnie członkami wspierającymi Stowarzyszenie DROMA jest 19 firm i instytucji związanych z przemysłem obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna. Wśród członków wspierających są firmy z wieloletnią tradycją produkcji maszyn do obróbki drewna, które działalność zaczynały w drugiej połowie XIX wieku, jak choćby bydgoski FOD, jak i firmy które swoją działalność rozpoczynały w okresie rozwoju Stowarzyszenia, jak OSKA czy PROCHERA. Stowarzyszenie DROMA jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS, grupującej 14 europejskich stowarzyszeń narodowych.

Polski przemysł obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna dysponuje pełną i kompleksową ofertą dla przedsiębiorstw sektora drzewnego. Produkowany w Polsce asortyment maszyn, urządzeń obejmuje urządzenia dla leśnictwa, przemysłów tartacznego, meblarskiego, dla zakładów stolarki budowlanej, dla stolarni i zakładów rzemieślniczych oraz dla zagospodarowania odpadów drzewnych. Oferta polskich producentów obejmuje także projektowanie i dostawy kompletnych zakładów przemysłu drzewnego i meblarskiego.

W czasie nadchodzących targów DREMA przewidziano uroczyste obchody 25 rocznicy powstania Stowarzyszenia DROMA, które w założeniach pozwolą podsumować dotychczasową działalność Stowarzyszenia oraz określić nowe kierunki rozwoju. Jednym z elementów nowej strategii Stowarzyszenia jest otwarcie się na współpracę z innymi firmami działającymi na polskim rynku obrabiarek i narzędzi do obróbki drewna, w celu, między innymi, wspólnej promocji całej branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna w Polsce.